Debiteurenbeleid

21 SEPTEMBER 2011.

Facturen worden gedatteerd op 15 OKTOBER verstuurd naar de ouders;

De factuur dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Indien de factuur dan niet is betaald zal er een herinnering worden gestuurd met het verzoek binnen 14 dagen alsnog te betalen. Als dan nog steeds niet is betaald zal nogmaals een herinnering worden verzonden met het verzoek om de factuur – vermeerderd met 20 euro administratiekosten – binnen 7 dagen na dagtekening te voldoen. Daarna wordt de vordering uitbesteed aan een incassokantoor.

Afwijkende betalingsregeling

Een afwijkende betalingsregeling kan worden overeengekomen. Daartoe dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur een schriftelijk verzoek te worden gedaan bij het secretariaat van het NTC (info@ntcschoolbudapest.nl). Indien het verzoek wordt gehonoreerd zal 50% van de factuur dienen te zijn voldaan vóór 31 december van het lopende schooljaar en de overige 50% vóór 1 april van het lopende schooljaar. In alle andere gevallen bepaalt de penningmeester in overleg met de voorzitter van het NTC over afwijkende betalingsmogelijkheden.

Vastgesteld door het bestuur NTC.

Advertenties