Onderwijs in de praktijk: Groepen 3 t/m 8

De NTC School Budapest heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat kinderen bij terugkeer naar Nederland op onderwijskundig gebied en qua Nederlands taalniveau zo min mogelijk problemen ondervinden.

Methode

In alle groepen worden taalmethodes gebruikt die ook in Nederland gebruikt worden. Elke 8 – 10 jaar wordt een taalmethode vernieuwd.

In groep 3 ligt de nadruk op het leren lezen en schrijven. Hiertoe wordt de leesmethode De Leessleutel gebruikt. Ter aanvulling wordt gebruik gemaakt van de leesbladen van Henk Rebel en Lees aardig!

In de groepen 4 t/m 8 werken de leerlingen met de taalmethode Taal en Spelling op Maat (taal, spelling en woordenschat). Daarnaast wordt voor begrijpend lezen gebruik gemaakt van Nieuwsbegrip (actuele teksten met een leerlijn begrijpend lezen).

Voor cultuur gebruiken wij o.a de cultuurmap NederLAND INZICHT van de Stichting NOB, de boekenserie van Van Dam & De Wolf en de geschiedeniscanon canonvannederland.nl. Ondersteunende materialen betreffen educatieve uitzendingen zoals Huisje Boompje Beestje, Het Klokhuis en Schooltv.

Toetsing vindt plaats met de methodegebonden toetsen en het leerlingenvolgsyteem van het Cito en Diataal.

Tijden en locatie

Het basisonderwijs bestaat uit 35 lesweken x 2,5 uur + 2 toetszaterdagen x 3 uur + 1 verplichte cultuurdag x 5 uur + 1 verplichte familiedag x 3 uur uur = totaal 101.5 uur.

De locatie is op de Lauder Javne school: 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Lestijden en kosten: zie de schoolgids.