September 2022 gaan we van start met een digitaal onderwijstraject voor leerlingen die niet op locatie deel kunnen nemen aan het Nederlandstalig onderwijs. In dit traject volgen de leerlingen “duurzaam hybride onderwijs” – wat betekent dat de wekelijkse lessen online gegeven worden, aangevuld door vier zaterdag waar we op locatie – in Boedapest – samenkomen. 

Aankomend schooljaar (’22/’23) starten we eerst met de basisonderwijs groepen: 1 t/m 8 (±4 tot 12 jaar). Het daaropvolgende schooljaar stroomt groep 8 dan door naar het voortgezet onderwijs. We streven naar het succesvol behalen van een Nederlands taalcertificaat aan het einde van het voortgezet onderwijs.

De kosten voor dit traject bedragen – naar verwachting – circa 750 euro per jaar. Als dit voor jullie ook dé oplossing is, dan vind je in het Algemene infoblad de belangrijkste informatie voor de inschrijving. De inschrijving vindt digitaal plaats: https://forms.office.com/r/sUhsN5tW1B, waarna wij contact met jullie opnemen voor een intakegesprek.