Ons NTC onderwijs heeft als doelstelling aan te sluiten bij het onderwijs in Nederland, zodat kinderen bij terugkeer naar Nederland probleemloos door kunnen gaan in het Nederlandse onderwijs. Het NTC-onderwijs is een aanvulling op het onderwijs van de dagschool. Dat betekent dat voor bijna alle groepen geldt dat het aantal beschikbare uren en lestijden beperkt is tot de naschoolse tijden. De groepen 1 t/m 3 zijn voor 1 dagdeel vrijgesteld van de dagschool om Nederlands te volgen. Voor de overige groepen geldt Nederlands als naschoolse activiteit.
Ook dit jaar zullen wij één verplichte cultuurdag aanbieden en een verplichte afsluitende familiedag, waardoor het totaal aantal uren voor de groepen 3 t/m VO4 ten opzichte van het vorige schooljaar met 5 uur omhoog gaat. Deze extra uren hebben wij kunnen inroosteren vanwege de onverwachte toekenning van een subsidiebedrag.

De verdeling is als volgt:

  • Groepen 1 en 2: 35 weken x 3 uur = totaal 105 uur
  • Groep 3 t/m VO2: 35 lesweken x 2,5 uur + 2 toetszaterdagen x 3 uur + 1 verplichte cultuurdag x 5 + 1 verplichte familiedag x 3 uur uur = totaal 101.5 uur
  • Vo 3: 35 weken x 2 uur + 2 toetszaterdagen x 3 uur + 1 verplichte cultuurzaterdag x 5 uur +1 verplichte familiedag x 3 uur = totaal 84 uur
  • Vo 4: 30 weken x 2 uur + 1 toetszaterdag + 6 uur examen + 1 verplichte cultuurzaterdag = totaal: 74 uur

In aanvulling op de reguliere lessen zijn de toetszaterdagen in het verplichte lesrooster opgenomen voor de groepen 3 t/m VO4. Deze toetszaterdagen zullen plaatsvinden op de American International School van Budapest.