Inleiding

In maart 2018 is de school als experiment een peuterafdeling gestart. De achterliggende gedachte was om kinderen op zo jong mogelijke leeftijd op gestructureerde wijze met de Nederlandse taal in contact te brengen.

De peutergroep speelt een belangrijke rol in de taalontwikkeling bij peuters, zeker bij peuters die in het buitenland wonen.
Het doel van de peutergroep is de peuters te ondersteunen bij o.a. de cognitieve ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling van taal, motoriek, zintuigen, identiteit, eigenwaarde, creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling.
In de peutergroep krijgen de kinderen de gelegenheid om met elkaar en de leidsters te communiceren, zowel verbaal als non-verbaal. Dit is van extra belang voor peuters die met twee of meer talen in aanraking komen en dus niet automatisch de hele dag Nederlands om zich heen horen.

Peuterschool
De peuterschool is bedoeld voor kinderen vanaf 18 maanden tot 4 jaar.

Programma
De activiteiten in de peutergroep bestaan uit voorlezen, zingen, (taal)spelletjes, binnen- en buitenspel. Wij doen dit aan de hand van de lesmethode “Puk & Co”.
De peutergroep wordt op één ochtend per week georganiseerd en wordt geleid door een bevoegde leerkracht en een assistent.

Locatie
De peuters hebben les in de Jókai Klub (Hollós út 5, XII Boedapest), waar zij een grote, lichte ruimte en een speelplaats tot hun beschikking hebben.

Kosten
Het aantal peuters is van invloed op de kosten, waardoor de ouderbijdrage ieder half jaar opnieuw zal worden vastgesteld. De bijdrage wordt dan ook verspreid over 2 termijnen (september en januari). Om deze groep te starten zijn minimaal 7 peuters noodzakelijk.