Onderwijs in de praktijk: Voortgezet onderwijs 

In het voortgezet onderwijs werken wij t/m VO 3 toe naar de kerndoelen Nederlandse taal. Vanaf VO 4 wordt gedifferentieerd naar niveau en examenwensen. Wij werken met de methode Talent. Een aanvulling vormen: een kleine literatuurgeschiedenis, Nieuwsbegrip (lezen en cultuur), Cambiumned (website).

Het uitgangspunt is dat de leerling zelfstandig te werk kan gaan en de docent meer een begeleidende taak heeft. Waar mogelijk werken leerlingen samen in kleinere teams om zodanig ook van elkaar te leren. Differentiatie binnen de onderdelen wordt mogelijk door de leerlingen apart van de planning met de basisoefeningen extra oefenopdrachten te laten maken, al naar gelang de docent dat nodig acht.

Er wordt zoveel als mogelijk getracht overlappingen met het dagonderwijs te vermijden. Toetsing vindt plaats met de methodetoetsen en het onafhankelijke toetssysteem Diataal.

Tijden en locatie

Het aantal uren is voor elke groep anders:

  • VO1 en VO2: 35 lesweken x 2,5 uur + 2 toetszaterdagen x 3 uur + 1 verplichte cultuurdag x 5 + 1 verplichte familiedag x 3 uur uur = totaal 101.5 uur
  • Vo 3: 35 weken x 2 uur + 2 toetszaterdagen x 3 uur + 1 verplichte cultuurzaterdag x 5 uur +1 verplichte familiedag x 3 uur = totaal 84 uur
  • Vo 4: 30 weken x 2 uur + 1 toetszaterdag + 6 uur examen + 1 verplichte cultuurzaterdag = totaal: 74 uur

Het voortgezet onderwijs vindt plaats op De locatie is op de Lauder Javne school: 1121 Budapest, Budakeszi út 48.

Kosten: zie de schoolgids.